Kvantna medicina

Kvantna medicina je novi pristup u medicini koji se zasniva na znanjima kvantne fizike i bioelektronike. Omogućava brzu i bezbolnu dijagnostiku koja je komforna za pacijenta, nema kontraindikacija i neželjenih dejstava i pogodna je za sve starosne grupe. Pregled ne zahteva nikakvu pripremu niti prestanak uzimanja lekova, u koliko se piju zbog nekog akutnog stanja ili hronične bolesti.

Tokom pregleda pacijent nije izložen nikakvom zračenju.
Aparati koji se koriste u kvantnoj medicini, zasnivaju se na primeni zakona kvantne fizike, koja polazi od toga da apsolutno sve, pa i naše ćelije i organi, imaju frekvenciju, i u mogućnosti su da registruju poremećaj na nivou energetskih tokova u organizmu, a time, praktično, prepoznaju bolest u njenom začetku ili razvojnoj fazi. Kroz terapeutski pristup se može sprečiti ili zaustavi razvoj bolesti uz menjanje životnog stila i isključivanje loših navika, jer do bolesti dolazi kada se naše fiziološke (normalne) frekvencije promene pod dejstvom i uticajem spoljašnjih i unutrašnjih faktora, tako da terapeutskim pristupom vraćamo telo u normalne energetske tokove a samim tim sprečavamo razvoj bolesti.