NAZIV PREGLEDA  CENA PROMO CENA
Specijalistički dermatološki pregled 3,500 3,000
Kontrolni spec. dermatološki pregled 3,000 2,500
Dermoskopija 3,500 3,000
Uklanjanje mekih fibroma do 5 lezija 4,500 4,000
Uklanjanje verrucae vulgaris 6,000 5,000
Uklanjanje klavusa (zulja) u lokalnoj anesteziji 9,000 8,000
Dijagnostički test 7,000 5,500
Terapija 3,000 2,500